Oranje Comité Rossum
Opgericht 4 augustus 1919

 

In 1918 werd in Rossum een burgerwacht opgericht, dit in verband met de onveiligheid direct na de oorlog. Voor deze burgerwacht die ‘s nachts vaak patrouille moesten lopen werd ieder jaar een feestje georganiseerd. De organisatie van dit feest lag in handen van pastoor Dames.

Tijdens zo’n jaarlijks feestje werd het idee geboren om een comité op te richten voor school- en volksfeesten. In het bestuur van dit comité zaten toen Frans Horsthuis hoofd van de school van Lemselo, Gerard Vennegoor die gemeente secretaris van Weerselo was en de heer J.L. Bosch de voormalig wethouder van de gemeente Weerselo.

Zoals de naam al zegt hielden zij zich voornamelijk bezig met de school- en volksfeesten. Deze begonnen toentertijd op zaterdag en wel met een H. Mis. Daarna was het feest voor de kinderen.

De kinderen konden dan gratis in de draaimolen die nog door een paard in beweging werd gezet. Tevens waren er dan broodjes en chocolademelk met een cadeautje voor de kleinsten. Op de zaterdagmiddag begon het feest voor jong en oud. 

Op de zondag was er toen al een Ronde van Rossum en op de maandag stonden er allerlei spelletjes op het programma.

Tot 1940 ging het comité door met organiseren van verschillende activiteiten. Toen de oorlog uitbrak werd het comité opgeheven. Na de oorlog in 1945 werd het comité heropgericht en ging het verder onder de naam Oranje Comité. Dit comité ging zich naast de kermis ook bezighouden met de dodenherdenking, bevrijdingsdag, Koninginnedag en de intocht van Sinterklaas alsook de huisbezoeken van de Sint en zijn knechten.

Zo heeft het comité deze activiteiten jaren in stand weten te houden door de nauwe samenwerking met de basisschool. Uiteraard veranderde er in de loop der jaren ook wel regelmatig het een en ander. Zo was de wielerronde de eerste jaren nog bij de ABTB als start/finish, later ging deze naar de Oranjebuurt. Omdat hier drempels in het wegdek kwamen moest de wielerronde uitwijken naar Boschweg/Thijstaat/Hersmole. Ondanks de inzet van vele vrijwilligers is later als gevolg van weinig belangstelling van de jeugd de nacht van Rossum ontstaan. De start/finish was toen aan de Grotestraat en het parcours ging over het kermisterrein door de Thijstraat. De wedstrijd was als eerste bedoeld voor de mensen uit Rossum daarna volgde de strijd voor de elite/beloften.

De organisatie bleef met te zoeken naar activiteiten die de jeugd interesseert. Zo ontstonden de skelter- en quad race. Uiteraard bleef het traditionele vogelschieten bestaan. Ondanks dat de vergunningaanvraag meer voeten in aarde heeft dan voorheen hebben we dit in Rossum nog steeds in stand kunnen houden. Voor deze activiteiten moesten we steeds uitwijken naar terreinen buiten Rossum. Helaas kon dit niet bij het kermisterrein in Rossum. Ook werd de belangstelling voor de kermis minder door de pretparken. Toch wilden wij de kermis behouden en het moest dan ook voor de kermisexploitanten interessant blijven om naar Rossum te komen. 

Daarom is er gezocht naar een nieuw terrein waar alles bij elkaar is en blijft. Dit hebben we gevonden in een locatie aan de Grotestraat, net buiten de bebouwde kom van Rossum. En we kunnen nu na 5 jaar rustig zeggen dat dit goed is geweest voor het voortbestaan van de kermis. Maar er is meer. Naast gebruikelijke activiteiten regelen wij nu ook nog een paar keer per jaar een Bingo in de CoceR. Tevens wordt er nu op Paaszaterdag het poashoalt haal’n georganiseerd. En met Pasen de lampionnenoptocht naar het paasvuur.

Inmiddels is het Oranje Comité in 2010 omgedoopt naar een stichting. Het heet nu dan ook officieel Stichting Oranje Comité Rossum.

Dit alles kan alleen worden gerealiseerd als de bevolking van Rossum, Volthe en Lemselo erachter staat. En dat deze inwoners erachter staan is duidelijk merkbaar bij de twee collectes die wij jaarlijks houden. Mede door die gulle giften is het voor ons mogelijk om een en ander te organiseren.

Tevens hebben wij als inkomstenbron natuurlijk onze sponsoren. Ook deze groep zijn we zeer dankbaar voor hun bijdrage.

Nu de eerste 100 jaar erop zitten hopen we u nog vaak te mogen begroeten bij de activiteiten van de Stichting Oranje Comité Rossum. Vooral in het jaar 2019 (het jubileumjaar) zullen er voor alle inwoners extra activiteiten worden georganiseerd.