Dorpsquiz

Dorpsquiz Rossum

De Dorpsquiz zou een eenmalige activiteit zijn van het Oranje Comité vanwege het 100 jarige jubileum. Maar vanwege de vele enthousiaste deelnemers en de vraag om nog een editie te doen, hebben we besloten ook in 2020 een Dorpsquiz te organiseren.

Om het succes van vorig jaar een vervolg te geven hebben we jullie feedback van de eerste editie ter harte genomen en verwerkt in deze tweede editie. Zo zijn er onder andere meer ‘doe opdrachten’, werken we de quiz in 1 dag af en hebben de vragen nog meer betrekking op ons mooie Twentse dorp. Al met al denken we dat dit een leuke afwisselende quiz is geworden die we sowieso met veel plezier voor jullie hebben samengesteld. 

Gezien de corona maatregelen hebben we de quiz wel op een aantal plaatsen aan moeten passen. De gezondheid van iedereen staat natuurlijk wel voorop. Om deze reden hebben we besloten om de afsluitende avond met alle teams dit jaar over te slaan. De corona maatregelen van het RIVM zijn hierbij simpelweg niet te handhaven. Maar buiten dat kunnen jullie natuurlijk de hele dag vrijuit quizzen en puzzelen met jullie eigen team. De opdrachten die jullie in teamverband moeten doen zijn helemaal ‘corona-proof’ gemaakt. Kijk hiervoor goed in het reglement. 

De tijdsduur van de quiz is dit jaar 12 uur. De quiz kan opgehaald worden tussen 10.00 uur en 10.30 uur in de tent op het schoolplein en exact 12 uur later weer ingeleverd worden bij café Hutten. De teamcaptain krijgt nader bericht hoe laat de quiz opgehaald dient te worden en hij/zij zal dit alleen moeten doen. Neem de dorpsquiz verder goed door, want er zijn opdrachten die op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip moeten worden uitgevoerd.

Uitslag Dorpsquiz Rossum 

Aangezien er geen gezamenlijke slotronde is zal de uitslag van de Dorpsquiz in de week na twaalf september via onze website, Facebookpagina en Instagram pagina bekend worden gemaakt. We hebben drie prijzen te verdelen, namelijk: 1e prijs € 250,-, 2e prijs € 150,- en 3e prijs € 75,-. 

De prijswinnaars zullen persoonlijk door het Oranje Comité benaderd worden. 

Vanwege het coronavirus gaat de dorpsquiz editie 2020 helaas niet door.